Skip to the content

  • Operativni program za pomorstvo i ribarstvo logo
  • Organizacija sufinancirana sredstvima iz Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo
  • Zastava RH
  • EUROPSKA UNIJA
    EUROPSKA UNIJA

Novosti

U Poreču će se ove godine održati 14. međunarodni ribarski sajam koji obuhvaća ribarstvo, ribarsku opremu, akvakulturu, sportski ribolov, sportove na vodi. Tijekom održavanja sajma planirano je održavanje niza popratnih događaja, od kojih naglašavamo specijalizirana predavanja i susrete partnera - ribara, te aktivnosti približavanja proizvoda ribarstva turističkom tržištu i jav ...

Kontakt

Opće informacije:
Tel: +385 52 216 153
E-mail: ok-istre@hok.hr
HR-52100 PULA, Mletačka 12/1

Izlaganje na sajmu i prijave:

E-mail: prijave@crofish.eu