Skip to the content

  • Operativni program za pomorstvo i ribarstvo logo
  • Organizacija sufinancirana sredstvima iz Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo
  • Zastava RH
  • EUROPSKA UNIJA
    EUROPSKA UNIJA

Program događanja

PROGRAM STRUČNIH DOGAĐANJA CROFISH 2019

 

PETAK 22.11.2019.

12:00 – 12:30              Svečano otvorenje sajma

13:30 – 14:15              Prezentacija projekta PRIZEFISH

13:00 – 14:00              Sastanak hrvatskih LAGUR-a **

14:15 – 15:00             Aktualno stanje i perspektive hrvatskog ribarstva mr.sc.                                            Ante Mišura – pomoćnik ministrice poljoprivrede i ravnatelj Uprave                                                            ribarstva, Ministarstvo poljoprivrede

15:00 – 17:45              Sastanak projektnih partnera projekta „Adri.SmArtFish“ sa                                        predstavnicima ribarskog sektora na temu „Pilotne                                                    a ktivnosti s ciljem zaštite i razvoja malog priobalnog                                                  ribolova“ *

15:15 – 16:00             Prezentacija projekta SUSHI DROP
                                  Katarina Šuta i Martin Bućan – Splitsko-dalmatinska Županija

16:00 – 16:45             Plovidba Geoparkom Viški Arhipelag – Mitja Zupančič

17:00 – 17:45             Operativni program za pomorstvo i ribarstvo Republike                                               Hrvatske za programsko razdoblje 2014-2020  i za novo                                             programsko razdoblje

                                   mr.sc. Irena Jahutka – načelnica sektora za upravljanje EU                                                 fondovima u ribarstvu, Uprava ribarstva, Ministarstvo poljoprivrede

17:00 – 18:00              Verifikacija natjecatelja 3. Kupa u podvodnom ribolovu Istre
                                   Štand Hrvatskog saveza za športski ribolov na moru

18:00 – 19:00              Sastanak projektnih partnera projekta „PRIZEFISH“ *

18:00 – 18:45             Iskustvo u provedbi strategija hrvatskih LAGUR-a

 

SUBOTA 23.11.2019.

 10:00 – 11:00             Sjednica Ceha ribara Udruženja Obrtnika Poreč *

10:15 – 10:45              Utjecaj invazivnog rebraša Mnemiopsis leidyi na ekosistem                                        sjevernog Jadrana i ribarski sektor
                                    Korištenje biomase meduza kao alterativni izvor proteina u                                        ribljoj hrani u održivoj marikulturi 
                                   dr.sc. Tjaša Kogovšek - NIB

11:00 – 11:45             Plavi rak (Callinectes sapidus) i Strijelko (Pomatomus                                               saltatrix) u Jadranu: vrijeme je da prijetnju pretvorimo u                                           resurs?
                                  prof. dr.sc. Jakov Dulčić        

11:00 – 13:00             Sastanak predstavnika Uprave ribarstva i sektora plivaričara, kočara                                    i pasivnih alata*

12:00 – 12:45             Moderne tehnologije u kontroli ribarstva
                                 Mario Rogošić – načelnik Sektora za kontrolu i nadzor ribarstva,                                         Uprava ribarstva, Ministarstvo poljoprivrede

13:00 – 13:30              Prezentacija projekta SASPAS – Sveučilište u Rijeci, Odjel za                                         Biotehnologiju

13:00 – 15:00             B2B sastanak ribara i trgovaca ribom iz Hrvatske, Slovenije i Italije *

14:00 – 14:45              Prezentacija sustava za zaštitu uzgajališta školjkaša od                                              predatora i  sustava za čišćenje vodenih površina – Ervin                                           Matić I.IKARO

15:00 – 15:30              Predstavljanje Interreg projekta FAIRSEA dr.sc. Simone                                             Libralato – OGS

16:00 – 19:00              Vaganje ulova i dodjela nagrada KUP ISTRE U PODVODNOM                                               RIBOLOVU

 

NEDJELJA 24.11.2019.       

12:00 – 12:45              Analiza ulova na natjecanjima u podvodnom ribolovu – dr.sc. Igor                                       Celić i dr.sc. Gianluca Coidessa

14:00 – 15:45               Život ribara jučer i danas uz more i svjetionike – Vedran Trgovčić
                                    BO produkcija

16:00 – 16:45               Predavanje Plemenita periska u podmorju Istre – Andrej Jaklin

17:00 – 19:00               Proglašenje pobjednika REGATE CROFISH 2019

  

*_Sastanci zatvorenog tipa u Sali br.1

**_Sastanci zatvorenog tipa u Sali br. 2

 

 

 

PROGRAM STRUČNIH DOGAĐANJA 2019

PROGRAM POPRATNIH DOGAĐANJA 2019

Arhiva

PROGRAM DOGAĐANJA - CROFISH 2017
PROGRAM DOGAĐANJA - CROFISH 2016

 

Kontakt

Opće informacije:
Tel: +385 52 216-153
E-mail: info@crofish.eu
HR-52100 PULA, Mletačka 12/1

Izlaganje na sajmu i prijave:

E-mail: prijave@crofish.eu