Skip to the content

Potpore

Na službenoj internet stranici Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo možete pratiti objavu natječaja, održavanje radionica i dobiti sve potrebne informacije i novosti oko istih.

www.euribarstvo.hr

 

Kontakt

Opće informacije:
Tel: +385 52 383 743
E-mail: ok-istre@hok.hr
HR-52100 PULA, Mletačka 12/1

Izlaganje na sajmu i prijave:

E-mail: prijave@crofish.eu