Otvoreni natječaji

Obavještavamo Vas da je na temelju članka 11. stavka 1. Pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere I.10. »Trajni prestanak ribolovnih aktivnosti« (Narodne novine broj 118/2016), Ministarstvo poljoprivrede objavilo

NATJEČAJ ZA DODJELU POTPORE U OKVIRU MJERE I.10. »TRAJNI PRESTANAK RIBOLOVNIH AKTIVNOSTI«
Natječaj je objavljen u Narodnim novinama broj 122/16.
Predmet potpore je naknada vlasnicima ribarskog plovila za trajni prestanak ribolovnih aktivnosti, tj. za trajno povlačenje ribarskog plovila iz gospodarskog ribolova na moru.

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/oglasi/o8203976.html

Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere I.10. »Trajni prestanak ribolovnih aktivnosti«

PRAVILNIKOM su definirani uvjeti i kriteriji koje korisnik mora ispuniti da bi ostvario pravo na potporu, a NATJEČAJEM su definirani rokovi i dokumentacijakoju je potrebno dostaviti.

http://narodne-novine.nn.hr/…/sluzbeni/2016_12_118_2592.html

Također Vas obavještavamo da je na temelju članka 59. stavka 2. Zakona o morskom ribarstvu (»Narodne novine«, broj 81/2013, 14/2014 i 152/2014), ministar poljoprivrede donio

PRAVILNIK O IZMJENAMA PRAVILNIKA O UVJETIMA, KRITERIJIMA I NAČINU DODJELE POTPORE U OKVIRU MJERE I.10. »TRAJNI PRESTANAK RIBOLOVNIH AKTIVNOSTI«

http://narodne-novine.nn.hr/…/sluzbeni/2016_12_123_2722.html


 

 

RIBARSTVO - AKVAKULTURA - SPORTSKI RIBOLOV

O sajmu

CROFISH, sajam ribarstva i ribarske opreme jedini je takav događaj na području Republike Hrvatske.
Više »

Za izlagače

Za izlaganje na sajmu potrebno je da pošaljete ispunjenju prijavu izlagača koju ćete uskoro moći pronaći klikom na više informacija. Rok za podnošenje prijava je 06.10.2017.
Više »

Za posjetitelje

Radno vrijeme sajma za posjetitelje: Četvrtak, 26.10.2017. / 12:00-19:00 h Petak, 27.10.2017. / 10:00-19:00 h Subota, 28.10.2017. / 10:00-19:00 h
Više »

Foto i video

Ovdje možete pronaći nekoliko fotografija s jednog od prijašnjih sajmova Crofish i video o ribarstvu Poreštine.
Više »