Skip to the content

  • Opertaivni program za pomorstvo i ribarstvo logo
  • Organizacija sufinancirana sredstvima iz Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo
  • Zastava RH
  • Zastava EU

Potpore

Obavještavamo Vas da je na temelju članka 11. stavka 1. Pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere I.10. »Trajni prestanak ribolovnih aktivnosti« (Narodne novine broj 118/2016), Ministarstvo poljoprivrede objavilo

NATJEČAJ ZA DODJELU POTPORE U OKVIRU MJERE I.10. »TRAJNI PRESTANAK RIBOLOVNIH AKTIVNOSTI«
Natječaj je objavljen u Narodnim novinama broj 122/16.
Predmet potpore je naknada vlasnicima ribarskog plovila za trajni prestanak ribolovnih aktivnosti, tj. za trajno povlačenje ribarskog plovila iz gospodarskog ribolova na moru.

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/oglasi/o8203976.html

Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere I.10. »Trajni prestanak ribolovnih aktivnosti«

PRAVILNIKOM su definirani uvjeti i kriteriji koje korisnik mora ispuniti da bi ostvario pravo na potporu, a NATJEČAJEM su definirani rokovi i dokumentacijakoju je potrebno dostaviti.

http://narodne-novine.nn.hr/…/sluzbeni/2016_12_118_2592.html

Također Vas obavještavamo da je na temelju članka 59. stavka 2. Zakona o morskom ribarstvu (»Narodne novine«, broj 81/2013, 14/2014 i 152/2014), ministar poljoprivrede donio

PRAVILNIK O IZMJENAMA PRAVILNIKA O UVJETIMA, KRITERIJIMA I NAČINU DODJELE POTPORE U OKVIRU MJERE I.10. »TRAJNI PRESTANAK RIBOLOVNIH AKTIVNOSTI«

http://narodne-novine.nn.hr/…/sluzbeni/2016_12_123_2722.html


 

 

Kontakt

Opće informacije:
Tel: +385 52 453-473
E-mail: info@crofish.eu
HR-52440 Poreč, Partizanska 5a

Izlaganje na sajmu i prijave:
Studio 053 d.o.o.
HR-52440 Poreč, Vukovarska 19
Tel: +385 52 427 427
E-mail: prijave@crofish.eu