Skip to the content

  • Opertaivni program za pomorstvo i ribarstvo logo
  • Organizacija sufinancirana sredstvima iz Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo
  • Zastava RH
  • Zastava EU

Zahvala za sudjelovanje na sajmu Crofish 2017.

Poštovani,

Hvala vam što ste i ove godine prepoznali važnost sajma Crofish, kao i naše nastojanje da povezivanjem ključnih dionika ribarstva i srodnih grana potaknemo razvoj ovog sektora u regiji, pa i šire.

Vjerujemo da su kontakti i rezultati koje ste ostvarili opravdali vaša očekivanja, te vas očekujemo i dogodine. Mi ćemo se svakako potruditi da sajam i naredne godine bude na jednako visokom, pa i višem nivo po pitanju organizacije, broja izlagača, broja posjetitelja i kvalitete popratnih događanja.

Nadamo se da je vaš boravak na sajmu i u Poreču bio ugodan, te vam želimo puno uspjeha u radu do skorog susreta na sajmu Crofish 2018!

Crofish, organizacijski odbor

 

Kontakt

Opće informacije:
Tel: +385 52 453-473
E-mail: info@crofish.eu
HR-52440 Poreč, Partizanska 5a

Izlaganje na sajmu i prijave:
Studio 053 d.o.o.
HR-52440 Poreč, Vukovarska 19
Tel: +385 52 427 427
E-mail: prijave@crofish.eu