Skip to the content

  • Operativni program za pomorstvo i ribarstvo logo
  • Organizacija sufinancirana sredstvima iz Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo
  • Zastava RH
  • EUROPSKA UNIJA
    EUROPSKA UNIJA

Susret ribara - Rabac 05.-07.10.2017.

Objavom „Zaključaka" završio je 22. Susret ribara koji se u organizaciji Hrvatske obrtničke komore održavao u Rapcu od 5. do 7. listopada.
Pokrovitelj ovog susreta bila je tvrtka Crodux. Ulogu domaćina preuzela je Obrtnička komora Istarske županije uz veliku podršku grada Labina, a pod pokroviteljstvom Ministarstva poljoprivrede. 
Na Susretu je sudjelovalo 200 -tinjak sudionika, od ribara iz cijele Hrvatske preko predstavnika znanstvenih i stručnih institucija do izaslanika ministarstava i uprava koji se bave poslovima vezanim uz ribarski sektor.
Nakon tematskih izlaganja i rasprava u kojima su sudjelovali brojni sudionici, a koje su bile organizirane u dva navrata tijekom dva dana održavanja Susreta, usvojeni su sljedeći ZAKLJUČCI:
1. Nastavno na dugogodišnja traženja Ceha za ribarstvo i akvakulturu Hrvatske obrtničke komore za izmjenama Pomorskog zakonika i Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama, a vezano uz cjelokupnu problematiku ribarstva koja je regulirana ovim zakonima, inzistiramo da do kraja ove godine Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture izvrši hitne izmjene članaka u dijelu koji se odnosi na ribarstvo kao stratešku granu gospodarstva Republike Hrvatske. 
2. Tražimo od Ministarstva mora, prometa i infrastrukture da pojača zajedničku suradnju s Ministarstvom poljoprivrede u dijelu koji se odnosi na rješavanje ribarske problematike. 
3. Tražimo osnivanje Središnjeg državnog ureda za ribarstvo.
4. Tražimo provedbu procjene utjecaja predacije komarče na hrvatsko školjkarstvo, izradu i realizaciju mjera smanjenja šteta nastalih predacijom te stvaranje preduvjeta za koncesioniranje obale u svrhu operativnih potreba u školjkarstvu.
5. Tražimo da se ribarima koji su nositelji ribarskog obrta omogući pravo na beneficirani radni staž.
6. Tražimo pojačani nadzor u segmentu negospodarskog ribolova na moru.
7. Tražimo smanjenje PDV-a na ribu i druge morske organizme.
8. Predalaže se da se sljedeći Susret ribara održi u Primorsko-goranskoj županiji.

I Crofish je imao svoj štand te je sajam promoviran sudionicima ovog susreta.

Kontakt

Opće informacije:
Tel: +385 52 216 153
E-mail: ok-istre@hok.hr
HR-52100 PULA, Mletačka 12/1

Izlaganje na sajmu i prijave:

E-mail: prijave@crofish.eu