Skip to the content

  • Opertaivni program za pomorstvo i ribarstvo logo
  • Organizacija sufinancirana sredstvima iz Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo
  • Zastava RH
  • Zastava EU

Zahvala za sudjelovanje na sajmu Crofish

Poštovani,
Ovim putem zahvaljujemo se na vašem sudjelovanju na sajmu Crofish koji  se po prvi, ali ne zadnji put održao u Poreču. Nadahnuti ovim iskustvom i uz pomoć anketa koje ste ispunili već smo krenuli u organizaciju sajma za sljedeću godinu.
Nadamo se da smo radom i trudom kojeg smo unijeli u organizaciju sajma opravdali vaše povjerenje da izlažete vaše proizvode i prezentirate vaše poduzeće budućim korisnicima i potencijalnim poslovnim partnerima.

Crofish, organizacijski odbor

Kontakt

Opće informacije:
Tel: +385 52 453-473
E-mail: info@crofish.eu
HR-52440 Poreč, Partizanska 5a

Izlaganje na sajmu i prijave:
Studio 053 d.o.o.
HR-52440 Poreč, Vukovarska 19
Tel: +385 52 427 427
E-mail: prijave@crofish.eu